Đoản Văn+ Đồng Nhân VLTK 3D

Vãn Tình (tình muộn)

Thể loại : Nhất thụ nhất công, ngược luyến

Cappuccino

Thể loại : Nhất thụ nhất công, pink, HE

Thập Nhật Tán Hồn

Thể loại : pink, 1×1, hài, HE

Trường Tương Tư

Thể loại: Nhất thụ nhất công, chiến trường, ngược luyến, HE.

Độ dài: 6 chương tự chia.

Tình trạng : Hoàn

Đệ Nhất Khúc 

Đệ Nhị Khúc

Đệ Tam Khúc

Đệ Tứ Khúc

Đệ Ngũ Khúc

Niệm Khúc

Vĩ Thanh 

________________________

Đoản Văn Kiếm Tam 

kiếm võng

Nhất Kiếm Phù Sinh Mộng

Ngại ngần 

Quốc Thương: Thượng   Hạ 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s