Hắc Bạch Ô Nha – Nhĩ Nhã

Nguyên tác : Nhĩ Nhã

Chuyển ngữ bởi: QT đại ca và Hải Đường Tĩnh Nguyệt

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạnh bản dịch: Đang lết….

______________”_____________

Văn án ~*~ Chương 01 ~*~ Chương 02 ~*~ Chương 03 ~*~ Chương 04 ~*~ Chương 05 ~*~ Chương 06 ~*~ Chương 07 ~*~ Chương 08 ~*~ Chương 09

~*~ Chương 10 ~*~ Chương 11 ~*~ Chương 12

Chương 13 ~*~ Chương 14 ~*~ Chương 15 ~*~ Chương 16 ~*~ Chương 17 ~*~ Chương 18 ~*~ Chương 19 ~*~ Chương 20 ~*~ Chương 21 ~*~

Chương 22 ~*~ Chương 23 ~*~ Chương 24

Chương 25 ~*~ Chương 26 ~*~ Chương 27 ~*~ Chương 28 ~*~ Chương 29 ~*~ Chương 30 ~*~ Chương 31 ~*~ Chương 32 ~*~ Chương 33

~*~ Chương 34 ~*~ Chương 35 ~*~ Chương 36

Chương 37 ~*~ Chương 38 ~*~ Chương 39 ~*~ Chương 40

6 thoughts on “Hắc Bạch Ô Nha – Nhĩ Nhã

  1. Pingback: ~List tổng hợp~ « ღ♫♪…Godnes5's Bar…♪♫ღ

  2. Pingback: List Tổng Hợp « Phi Vũ Các

  3. Pingback: Hắc Ô Nha, Bạch Ô Nha | Thư quán đam mỹ

  4. Pingback: Các tác phẩm của Nhĩ Nhã | Summerbreeze

  5. Pingback: G – H | Động Màn Tơ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s