Thần Mộc Cào Hoài Không Hết

Tên gốc: Thần Mộc Nạo Bất Tẫn

Tác giả: Lục Dã Thiên Hạc

Thể loại: Đam mỹ, trùng sinh, tiên hiệp, tu chân, 1×1, ấm áp, HE

Nhân vật chính: Mạc Thiên Liêu, Thanh Đồng ┃ Phối hợp diễn: Rất nhiều

Tình trạng bản gốc: Hoàn – 126 chương + 3 Phiên ngoại 

Ngoại truyện : Chuyện ở tiên giới – Yuyin ( Phần ngoại truyện sau khi hai đứa thăng thiên)

Văn án:

Đại sư luyện khí ma đạo, vì chưa kịp luyện thành thần khí, bị chính ma lưỡng đạo vây giết mà chết, may mắn làm sao hồn nhập xác khác, sống lại .

Sau khi sống lại thì muốn làm gì đây? Báo thù rửa hận? Xưng bá thiên hạ?

Mạc Thiên Liêu bày tỏ: Ta muốn tìm mèo nhà mình trước.

Tuồng kịch nhỏ:

Mạc Thiên Liêu: Em vốn là mèo của ta, ôm một chút thì có làm sao !

Sư tôn:[ yên lặng xòe móng vuốt ]

Mạc Thiên Liêu: A ha ha, đồ nhi sùng kính sư tôn, tình như nước sông cuồn cuộn, thật sự không đành lòng để sư tôn một mình lên đường.

Sư tôn:[ giơ vuốt, tát bay ]

==================

Biên tập đánh giá:

Mạc Thiên Liêu vốn là đại sư luyện khí ma đạo , chỉ vì còn chưa luyện thành Thần khí, bị chính ma lưỡng đạo vây giết mà chết, may mắn là hắn vẫn chưa tan biến hẳn, sau này sống lại . Sống lại một kiếp thì nên làm chuyện gì tốt đây, là báo thù rửa hận? Hay là xưng bá thiên hạ? Mạc Thiên Liêu bày tỏ, mấy thứ này chả đáng quan tâm, quan trọng nhất là ta muốn tìm được con mèo ta yêu thích hồi trước cơ.

Ngôn ngữ tác giả sống động, viết những điểm dễ thương và đáng yêu của thú cưng sinh động như thật, để người xem qua khó quên. Mà nhân vật chính trong chuyện tương tác cũng có chút thú vị, tổng thể gây nên tiếng cười. Văn chương khắc họa nhân vật sinh động phong phú, miêu tả tình cảm tinh tế ấm áp, năng lực dễ thương toàn bộ triển khai, chuyện xưa cùng xen lẫn, khiến người muốn ngừng mà không được.

Lời editor:  

Bị dụ, nhịn không được, đào hố :((((

Anh công là đại sư luyện khí ở Ma giới, bữa đi chơi thấy em thụ, lúc đó là mèo trắng đang chơi bắt cá thì tóm về cung phụng. Một hôm nổi hứng gom mấy thứ đồ lạ lạ muốn luyện thần khí, ai dè lúc mở lò thần khí chẳng thấy đâu, mà thấy bị lưỡng đạo chính tà đuổi giết do tưởng anh làm ra được thần khí hủy thiên diệt địa. Anh giết hết cả đám thì sức cũng kiệt, thấy mèo cưng của mình an toàn rồi thì nhắm mắt xuôi tay, cơ mà xác anh chết nhưng hồn anh vẫn sống, phiêu đãng mấy trăm năm thì tìm được một cái xác để nhập vào. Sau khi sống lại rồi thì làm gì? Y như văn án, báo thù hay xưng bá chẳng đáng cây đinh, chuyện đầu tiên là phải tìm lại bé mèo nhà anh cái đã ┐( ̄∀ ̄)┌ .

Có bạn bảo bị loạn nhân vật đại sư huynh nên mình viết sơ lại bảng nhân vật trong Ốc Vân Tông. Ốc Vân Tông có ba động thiên và bảy mươi hai phúc địa. Mỗi một động thiên có động chủ và đệ tử.

Ốc Thiên Động

Động chủ: Thiên lang (cũng là tông chủ)

Đệ tử chân truyền:

Đại đệ tử: Viêm Liệt.  Nhị đệ tử: Tử Mạch. Tam đệ tử: Bạch Lạc. Tứ đệ tử: Mặc Hùng. Ngũ đệ tử: Lang Tử.

Ốc Huyền Động

Động chủ: Huyền Cơ

Đệ tử chân truyền:

Đại đệ tử: Nguyên Hải. Nhị đệ tử: Hoa Tình. Tam đệ tử: Ngọc Ly. Trước mắt truyện chỉ nhắc đến bấy nhiêu nên không rõ còn người nào nữa không.

Ốc Thanh Động

Động chủ: Thanh Đồng

Đại đệ tử: Mạnh Hổ. Nhị đệ tử: Mạc Thiên Liêu

Thường gọi đại sư huynh thì có thể chỉ một trong các đại đệ tử chân truyền, tùy theo từng động. Ví dụ như Mạc Thiêu Liêu thì gọi Mạnh Hổ là đại sư huynh, nhưng chỉ gọi Viêm Liệt là sư huynh thôi vì Viêm Liệt không cùng ở động.

Mục lục lâu lâu mới được cập nhật, mời ra trang chủ để đọc chương mới.

Editor đang luyện thi nên tiến độ là 1c/1 tuần, xin đừng hối. 

______________________________________~*~_____________________________________________

Chương 1 ~ Chương 2 ~ Chương 3 ~Chương 4 ~ Chương 5 ~ Chương 6 ~ Chương 7 ~

Chương 8 ~ Chương 9 ~ Chương 10 ~ Chương 11 ~  Chương 12 ~ Chương 13Chương 14 ~

Chương 15 ~ Chương 16 ~Chương 17 ~ Chương 18 ~ Chương 19  ~ Chương 20 – Chương 21

Chương 22 ~ Chương 23 ~ Chương 24 ~  Chương 25 ~ Chương 26 ~Chương 27 ~ Chương 28

Chương 29 ~Chương 30 ~ Chương 31 ~ Chương 32 ~ Chương 33Chương 34 ~ Chương 35

Chương 36 ~ Chương 37 ~  Chương 38 ~ Chương 39~  Chương 40 ~ Chương 41~  Chương 42

Chương 43~ Chương 44 ~ Chương 45~  Chương 46 ~ Chương 47~  Chương 48 ~ Chương 49

 Chương 50 ~ Chương 51~  Chương 52 ~ Chương 53~  Chương 54~ Chương 55~Chương 56 ~

Chương 57~  Chương 58 ~ Chương 59~  Chương 60 ~ Chương 61 ~Chương 62~

Chương 63 Chương 64~  Chương 65 ~Chương 66~  Chương 67 ~Chương 68~  Chương 69

Chương 70~ Chương 71~Chương 72~ Chương 73~Chương 74~ Chương 75 ~Chương 76

Chương 77~Chương 78~ Chương 79~Chương 80~ Chương 81~Chương 82~Chương 83

Chương 84~ Chương 85 ~Chương 86~ Chương 87~Chương 88~ Chương 89~ Chương 90

Chương 91~ Chương 92~ Chương 93Chương 94~ Chương 95 ~Chương 96~Chương 97

Chương 98~ Chương 99~Chương 100~ Chương 101~ Chương 102~ Chương 103~Chương 104

Chương 105 ~Chương 106~ Chương 107~Chương 108~ Chương 109~ Chương 110

Chương 111~ Chương 112~ Chương 113~ Chương 114~ Chương 115~ Chương 116

Chương 117~ Chương 118~ Chương 119~ Chương 120~ Chương 121~ Chương 122

Chương 123~ Chương 124~ Chương 125~ Chương 126.

Ngoại truyện : Chuyện ở tiên giới – Yuyin ( Phần ngoại truyện sau khi hai đứa thăng thiên)

Hoàn

 

 

 

Advertisements